Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ŽIGOVI

NAJČEŠĆA PITANJA

Izaberite oblast koja Vas interesuje

- O ŽIGU

U ovoj sekciji se nalaze pitanja i odgovori na temu žiga, podobnih i nepodobnih znakova, vrsta žigova i značaju zaštite žigova.
- POSTUPAK ZAŠTITE

Izborom ove sekcije saznaćete više o potrebnim koracima pre podnošenja prijave za priznanje žiga, postupku podnošenja prijave, klasifikaciji roba i usluga, kao i o aktivnostima nakon podnošenja prijave za priznanje žiga.

- O NOSIOCU PRAVA

U ovom delu možete saznati više o tome ko može podneti prijavu za priznanje žiga i kada je potrebno angažovati advokata.
- NAJČEŠĆE NEDOUMICE STRANAKA

Ako Vaše pitanje nije u vezi sa prethodno ponuđenim sekcijama, potražite odgovor u delu "Najčešće nedoumice stranaka".