Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

MEĐUNARODNA ZAŠTITA

ŽIGOVI


NAPOMENA

Detaljnije informacije o postupku za međunarodnu zaštitu žiga i odgovarajući obrazac možete pronaći u delu:
Žigovi – Obrasci i uputstvaUputstvo o postupku međunarodne zaštite žigova i Zahtev za međunarodno priznanje žiga.