Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

KLASIFIKACIJE

Lista klasa sa objašnjenjima sadrži listu klasa u kojoj su opšta naznačenja roba i usluga koje pripadaju određenoj klasi, zajedno sa napomenama kojima se utvrđuju dodatni kriterijumi za klasifikovanje roba i usluga.
Ova sekcija pruža detaljan spisak roba i usluga razvrstanih u klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga.
U ovoj sekciji možete pogledati detaljan spisak roba i usluga razvrstanih u klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga na engleskom i francuskom jeziku dostupan na sajtu organizacije WIPO.
Ovde možete pogledati međunarodnu klasifikaciju figurativnih elemenata žigova na engleskom i francuskom jeziku, koja je dostupna na sajtu organizacije WIPO.
MGS Manager je aplikacija WIPO-a koje pomaže prijaviocima da sastave spiskove roba i usluga, a u cilju podnošenja nacionalne ili međunarodne prijave žiga širom sveta.