Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

Od 1. jula 2013. godine počinje primena odredaba Zakona o patentima („Službeni glasnik RS”, br. 99/11) u vezi sa sertifikatom o dodatnoj zaštiti, kada nosioci patenata mogu podneti zahtev na obrascu SDZ-1, prema uputstvu za podnošenje zahteva.

• Zahtev za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti (Obrazac SDZ-1)
(PDF_format) (WORD_format)

Uputstvo za podnošenje zahteva za priznanje sertifikata o dodatnoj važnosti