Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBRASCI I UPUTSTVA

OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla (Obrazac G-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za priznanje svojstva ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla (Obrazac O-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za obnovu statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla
(Obrazac O-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene u registre ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla (Obrazac O-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za međunarodno registrovanje oznake geografskog porekla (Obrazac MG-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za registrovanje oznake geografskog porekla na nivou Evropske zajednice (Obrazac EUG-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za izmenu podataka o specifičnim karakteristikama proizvoda (Obrazac O-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )