Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA

MEĐUNARODNE BAZE

LISBON EXPRESS

Na ovoj stranici dat je link ka bazi Lisbon Express putem koje se mogu pretraživati zaštićene oznake porekla u okviru Lisabonskog sistema međunarodne registracije oznaka porekla. Baza sadrži sve informacije o svim važećim oznakama porekla unetim u međunarodni registar koji vodi WIPO, u skladu sa Lisabonskim aranžmanom za zaštitu oznaka porekla i njihovu međunarodnu registraciju.

LISBON EXPRESS - http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/search-struct.jsp.