Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBRASCI I UPUTSTVA

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn (Obrazac D-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajna (Ob. D-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis promene imena i adrese u registar (Obrazac D-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave (Obrazac D-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave (Obrazac D-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za upis zaloge na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave (Obrazac D-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za produženje važenja prava na industrijski dizajn (Obrazac D-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna (Ob. MD-1)

( PDF_format ) ( WORD_format )

Uputstvo o načinu sastavljanja i podnošenja prijave za priznanje prava na industrijski dizajn
(PDF_format )

Informacija o postupku međunarodne zaštite industrijskog dizajna
( PDF_format )

Primer zahteva za rešerš industrijskog dizajna
( PDF_format) ( WORD_format)

Primer zahteva za rešerš industrijskog dizajna na ime nosioca
( PDF_format) ( WORD_format)