Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

MEĐUNARODNA ZAŠTITA INDUSTIJSKOG DIZAJNA

Međunarodno registrovanje industrijskog dizajna vrši se prema odredbama Haškog sporazuma o međunarodnom prijavljivanju modela i uzoraka od 28.11.1960. godine i Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna od 02.06.1999. godine.

Haški sporazum predstavlja međunarodni sistem registracije industrijskog dizajna koji nudi mogućnost ostvarivanja zaštite industrijskog dizajna u više država i / ili međuvladinih organizacija. U okviru Haškog sporazuma, jedna međunarodna prijava zamenjuje čitav niz prijava koje bi inače trebalo da se podnesu Zavodima odgovarajućih zemalja.

Fizička lica, koja su državljani Republike Srbije i pravna lica, koja imaju sedište ili ozbiljno i stvarno industrijsko ili trgovinsko preduzeće na teritoriji Republike Srbije, posredstvom Zavoda za intelektualnu svojinu mogu podneti prijavu za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna Međunarodnom birou Svetske organizacije za intelektualnu svijinu (WIPO).
Međunarodna zaštita industrijskog dizajna se može ostvariti u zemljama koje su članice Haškog sporazuma.


ZEMLJE ČLANICE HAŠKOG SPORAZUMA SU:


Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Belize, Beneluks, Benin, Bosna i Hercegovina, Bocvana, Brunei, Bugarska, Obala Slonovače, Hrvatska, Severna Koreja, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gabon, Gruzija, Nemačka, Gana, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Kirgistan, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Mali, Monako, Mongolija, Crna Gora, Maroko, Namibija, Niger, Norveška, Oman, Poljska, Japan, Južna Koreja, Moldavija, Rumunija, Ruanda, Sao Tome i Principe, Senegal, Srbija, Singapur, Slovenija, Španija, Surinam, Švajcarska, Sirija, Makedonija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države, Evropska Unija (28 zemalja), i Afrička organizacija za intelektualnu svojinu (16 zemalja).

Međunarodna zaštita industrijskog dizajna traje 5 (pet) godina, računajući od dana međunarodne registracije i može se obnavljati na svakih pet godina, u zavisnosti od nacionalnih zakona zemalja koje su naznačene u prijavi (maksimalno 25 godina).