Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

NAJČEŠĆA PITANJA

AUTORSKO I SRODNA PRAVA

- AUTORSKO I SRODNA PRAVA

Ovde možete saznati najvažnije informacije o autorskom i srodnim pravima, obimom autorskopravne zaštite i pravima autora.

- KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Ovde možete saznati više o nadzoru nad radom organizacija, potrebnim elementima za dobijanje dozvole za kolektivno ostvarivanje prava i drugim brojnim pitanjima u vezi sa radom organizacija za kolektivno ostvarivanje prava.

- DEPONOVANJE AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Ovde možete saznati više o zaštiti dela, koristima deponovanja dela, proceduri deponovanja i drugim važnim pitanjima u vezi sa deponovanjem autorskih dela i predmeta srodnih prava.