Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POVREDA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Zaštita prava IS od povrede

O različitim temama i brojnim mogućim nedoumicama u vezi sa povredom prava intelektualne svojine možete se upoznati u našem izdanju "Zaštita prava intelektualne svojine od povrede". U ovoj publikacija ćete pronaći odgovore na sledeća pitanja:
- šta se smatra povredom?
- zašto je bitno sprečavanje povrede prava?
- šta nosilac prava može da učini kako bi sprečio povredu svog prava?
- koje konkretne akcije nosilac prava može da preduzme kada sumnja da je u pitanju povreda?
- koji organi su nadležni za prinudno sprovođenje prava?
- o čemu treba voditi računa pre pokretanja postupka pred nadležnim sudom
- koje sankcije može da snosi povredilac?
- kako dobiti ovlašćenje za korišćenje tuđeg prava intelektualne svojine?
- koja je nadležnost Zavoda u vezi sa povredom prava?

Preuzmite izdanje "Zaštita prava intelektualne svojine od povrede" (pdf)