Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN JE WIPO SEMINAR O MADRIDSKOM SISTEMU MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGOVA

ODRŽAN JE WIPO SEMINAR O MADRIDSKOM SISTEMU MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGOVA

18. jun 2019.

17. i 18. juna 2019. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu, u zajedničkoj organizaciji Zavoda za intelektualnu svojinu i Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), održan je WIPO seminar o Madridskom sistemu međunarodne registracije žigova.

DETALjNIJE >>

REGIONALNA KONFERENCIJA “DIGITALIZACIJA I INTELEKTUALNA SVOJINA: KRAJ ILI NOVI POČETAK”

REGIONALNA KONFERENCIJA “DIGITALIZACIJA I INTELEKTUALNA SVOJINA: KRAJ ILI NOVI POČETAK”

12. jun 2019.

Regionalna konferencija “Digitalizacija i intelektualna svojina: kraj ili novi početak” biće održana u Banskom dvoru u Banjaluci u ponedeljak, 17. juna 2019. godine sa početkom u 10.00 časova, u organizaciji regionalne think-tank organizacije Instituta za javnu politiku. Konferencija se održava kao deo foruma BALKAN PERSPECTIVES TODAY, čiji je cilj da pruži stručnu podršku procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana.

DETALjNIJE >>

INTERNI KONKURS

11. jun 2019.

Oglašen je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Zavodu za intelektualnu svojinu – Rukovodilac Grupe, u zvanju višeg savetnika, Grupa za finansijske poslove – 1 izvršilac.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENJE O TAKSAMA

5. jun 2019.

Od 1. juna 2019. godine primenjuju se novi dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine ("Službeni glasnik RS" broj 38/2019).

DETALjNIJE >>

PREDAVANJE U RAREI I RADIONICA U ZAVODU

PREDAVANJE U RAREI I RADIONICA U ZAVODU

3. jun 2019.

U četvrtak 30. maja 2019. godine, u Regionalnoj agenciji za razvoj i evropske integracije (RAREI) u Beogradu održana su predavanja o mogućnosti zaštite pravima intelektualne svojine za startap privredne subjekte iz različitih oblasti proizvodnje i pružanja usluga.

DETALjNIJE >>