Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

2. april 2020.

Objavljen je godišnji izveštaj o radu Zavoda za intelektualnu svojinu za 2019. godinu.

DETALjNIJE >>

OBAVEŠTENJE

25. mart 2020.

Poštovani,

Od 24.3.2020. godine omogućena je predaja podnesaka koji se odnose na međunarodne žigove i to elektronskim putem na portalu ePrijave. Potrebno je da odaberete opciju Novi podnesak -> e-Opšte o međunarodnim žigovima (naznačenja za Srbiju). Za korišćenje ove usluge neophodno je da posedujete kvalifikovani digitalni potpis.

Zavod za intelektualnu svojinu

DETALjNIJE >>

ODRŽANA RADIONICA O PRETRAŽIVANJU U NOVOM „ESPACENET“-U

ODRŽANA RADIONICA O PRETRAŽIVANJU U NOVOM „ESPACENET“-U

6. mart 2020.

U Zavodu je 5. marta 2020. godine, održana radionica za korišćenje nove verzije ESPACENET baze za pretraživanje patentne dokumentacije.

DETALjNIJE >>

PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE MARAKEŠKOM UGOVORU

5. mart 2020.

Kod generalnog direktora Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) 24. ferbuara 2020. godine deponovani su instrumenti o pristupanju Republike Srbije Marakeškom ugovoru za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale.

Ovaj međunarodni ugovor, u odnosu na Republiku Srbiju, stupiće na snagu snagu 24. maja 2020. godine.

DETALjNIJE >>