Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

WIPO CONFERENCE ON THE GLOBAL DIGITAL CONTENT MARKET

WIPO CONFERENCE ON THE GLOBAL DIGITAL CONTENT MARKET

14. septembar 2020.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu – WIPO, održava onlajn konferenciju o globalnom tržištu digitalnih sadržaja od 16 - 18. septembra u vremenu od 13:00-15.30 časova.

Tema konferencije su najnovija dostignuća u sektoru kreativnih industrija koja su posledica primene digitalnih tehnologija na svetskom nivou, posebno se fokusirajući na: nove poslovne modele u nastajanju, razvijanje lokalnog i globalnog tržišta, kao i na presudnu ulogu informacionih tehnologija, od stvaranja sadržaja do upravljanja pravima intelektualne svojine.

Više o samom sadržaju ove konferencije možete videti na sledećem linku WIPO gde se nalazi i link za prenos konferencije uživo.