Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SRBIJA U GLOBALNOM INDEKSU INOVACIJA 2020

SRBIJA U GLOBALNOM INDEKSU INOVACIJA 2020

9. septembar 2020.

Globalni indeks inovacija (GII) je projekat koji je 2007. godine ustanovila Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO). Od tad, godišnji izveštaji Globalnog indeksa inovacija rade se svake godine.

Srbija je prema novom izveštaju Globalnog indeksa inovacija (GII) 2020, objavljenom 3. septembra 2020. godine, rangirana na 53. mestu što je napredak za četiri mesta u odnosu na 57. mesto u 2019. godini. Globalni indeks inovacija rangira ekonomije iz oko 130 zemalja prema njihovim inovacionim kapacitetima kroz 80 veoma detaljnih ulaznih i izlaznih inovacionih indikatora.

Tokom poslednjih 13 godina, GII se nametnuo kao referentna publikacija za razvoj politika u oblasti inovacija širom sveta, omogućavajući dublje razumevanje osnovnih elemenata za razvoj inovacija koji pomažu u promociji ekonomskog rasta i razvoja. Značajan broj zemalja sada ima zakone o inovacionoj politici koji GII označavaju kao „merilo“ za inovacione performanse.

Ovogodišnji Globalni indeks inovacija prikazuje stanje finansiranja inovacija kroz istraživanje evolucije postojećih finansijskih mehanizama i ukazuje na postojeći razvoj, kao i na izazove koji tek predstoje. Kako se svet suočava sa zdravstvenom i ekonomskom krizom uslovljenom pandemijom koronavirusa, a globalna javnost sa nestrpljenjem očekuje inovativne nove tretmane i vakcine, potreba za procenom finansiranja inovacija postala je hitnija nego ikad.

Profil Republike Srbije prema GII ukazuje da su performanse Srbije u oblasti inovacija bolje nego što bi se očekivalo za zemlje sa sličnim bruto domaćim proizvodom (BDP). U grupi od 37 zemalja sa višim srednjim prihodima Srbija zauzima 10. mesto, dok je među 39 evropskih zemalja na 34. mestu. Neki od indikatora u okviru oblasti „Knowledge & technology outputs“ u okviru koje je Srbija ostvarila značajan napredak za 7 mesta su indikatori „Knowledge impact“ za 16 mesta i „Knowledge diffusion“ za 11 mesta. Ovi indikatori odražavaju broj objavljenih naučnih članaka u odnosu na kupovnu moć, kao i izvoz usluga u oblasti informacionih tehnologija u odnosu na ukupan izvoz. Takođe, značajan napredak za pet mesta ostvaren je za indikator izvoza usluga u oblasti kulture i kreativnih industrija po kome je Srbija na 12. mestu.

Na ovom uspehu Srbiji je čestitao gospodin Francis Gari, generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) sledećim rečima: „Želim da čestitam Srbiji napredak za četiri mesta u Globalnom indeksu inovacija (GII), a takođe i stogodišnjicu osnivanja Zavoda za intelektualnu svojinu, koji ima važnu ulogu u podsticanju inovativnosti i kreativnosti u Srbiji. Inovacije su više nego ikad u centru privrednog rasta i konkurencije, i GII pokazuje da je Srbija ostvarila znatno bolje rezultate nego što bi se očekivalo po pokazateljima koji se odnose na njene resurse. U tom smislu, napredak Srbije u inovacionim performansama i jačanje njenih inovacionih rezultata i infrastrukture su posebni dobrodošli. Mi se radujemo nastavku naše saradnje.

Globalnom indeksu inovacija 2020 može se pristupiti sa sajta Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) putem sledećeg linka, https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ gde se mogu skinuti i pregledi pokazatelja po državama, pa tako i za Srbiju.