Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

U BORBI PROTIV PANDEMIJE COVID-19

U BORBI PROTIV PANDEMIJE COVID-19

6. avgust 2020.

Uključivanje pronalazača i naučnih istraživača u borbu protiv pandemije COVID-19 dovodi do stvaranja novih pronalazaka koji mogu da se koriste za suzbijanje ovog koronavirusa ali i drugih štetnih posledica izazvanih koronavirusom na zdravlje i ekonomiju, kako u zemlji, tako i u drugim državama pogođenim pandemijom.

Kao i za pronalaske u drugim oblastima, tako je za eventualnu kasniju komercijalizaciju pronalazaka u ovoj, sada veoma aktuelnoj oblasti, poželjno obezbediti i neko od prava intelektualne svojine. Veoma je važno razmišljati o patentnoj zaštiti na vreme i ne otkrivati pronalazak pre podnošenja patentne prijave.

Nešto više o tome i kako doći do patentnih dokumenata u vezi sa ovom bolešću možete pročitati u PDF dokumentu ovde