Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

 OBAVEŠTENJE O TAKSAMA

OBAVEŠTENJE O TAKSAMA

29. jul 2020.

Od 1. avgusta 2020. godine primenjuju se novi dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine ("Službeni glasnik RS" broj 98/20).

- usklađeni dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koje se odnose na spise i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine (pdf).