Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA VIŠEGRADSKIM PATENTNIM INSTITUTOM U VEZI SA MEĐUNARODNIM PRIJAVAMA PATENATA

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA VIŠEGRADSKIM PATENTNIM INSTITUTOM U VEZI SA MEĐUNARODNIM PRIJAVAMA PATENATA

29. jul 2020.

Zavod za intelektualnu svojinu i Višegradski patentni institut potpisali su memorandum o saradnji u vezi sa postupanjem Višegradskog patentnog instituta kao međunarodnog organa za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike i međunarodnog organa za prethodno ispitivanje za međunarodne prijave (PCT prijave) koje su podnete od strane državljana Republike Srbije ili lica koja imaju prebivalište ili sedište na teritoriji Republike Srbije, a u skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti patenata (PCT- Ugovor). Ovaj sporazum stupa na snagu 1. septembra 2020. godine.

Višegradski patentni institut je međunarodna organizacija za saradnju u oblasti patenata, sa sedištem u Budimpešti, koju su osnovali nacionalni patentni zavodi četiri države: Češke Republike, Mađarske, Republike Poljske i Slovačke Republike. Skupština Međunarodne unije za saradnju u oblasti patenata Svetske organizacije za intelektualnu svojinu je odredila Višegradski patentni institut za međunarodni organ za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike i međunarodni organ za prethodno ispitivanje prijava za priznanje patenata, te je Višegradski patentni institut počeo sa radom 1. jula 2016. godine.

Potpisivanjem sporazuma sa Višegradskim patentnim institutom pruža se mogućnost podnosiocima međunarodnih prijava da izaberu koji će međunarodni organ biti nadležan za izradu izveštaja o pretraživanju stanja tehnike, kao i za prethodno ispitivanja njihovih prijava. Naime, prema važećim propisima jedino je Evropski zavod za patente nadležan da postupa kao međunarodni organ za PCT prijave koje su podneli državljani Republike Srbije ili lica koja imaju prebivalište ili sedište na teritoriji Republike Srbije.

Međunarodna prijava patenta podnosi se na engleskom jeziku Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije ili Međunarodnom birou Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. Ako u postupku formalnog ispitivanja međunarodne prijave podnosilac prijave dostavi Višegradskom patentnom institutu raniji izveštaj o pretraživanju stanja tehnike izvršiće se povraćaj 40% iznosa takse za međunarodni izveštaj o pretraživanju stanja tehnike. Dakle, ako je u postupku po međunarodnoj prijavi zahtevan prioritet na osnovu nacionalne prijave i za tu prijavu je podnosilac dobio izveštaj o pretraživanju stanja tehnike od Zavoda za intelektualnu svojinu, može se na osnovu takvog izveštaja zahtevati povraćaj takse za međunarodni izveštaj o pretraživanju stanja tehnike.