Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBAVEŠTENJE O OBJAVAMA PRIJAVA ŽIGOVA

OBAVEŠTENJE O OBJAVAMA PRIJAVA ŽIGOVA

16. jul 2020.

Zakon o žigovima ("Službeni glasnik RS", br. 6/2020) koji je stupio na snagu 1. februara 2020. godine, predviđa mogućnost podnošenja prigovora na prijavu žiga u roku od tri meseca od datuma objave. Prijave žigova koje su podnete od stupanja na snagu Zakona, a za koje Zavod nije našao da postoje smetnje za registraciju prema članovima 4-6. Zakona, objavljuju se u službenom glasilu Zavoda - Glasniku intelektualne svojine.

Počev od Glasnika broj 2/2020 počele su da se objavljuju prijave žigova podnete po novom Zakonu. Radi ubrzanja postupka registracije, Zavod za intelektualnu svojinu će prijave žigova objavljivati dva puta mesečno. Polovinom meseca će se objavljivati samo prijave žigova, a zadnjeg dana u mesecu će se objavljivati zakonima propisane informacije o svim pravima intelektualne svojine, uključujući i prijave žigova za period od prethodnog Glasnika.

U sredu, 15. jula je izašao prvi Glasnik koji sadrži isključivo objavljene prijave žigova GIS 7a.