Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

USPOSTAVLJANJE BAZE SUDSKIH PRESUDA - WIPO Lex-Judgments

USPOSTAVLJANJE BAZE SUDSKIH PRESUDA - WIPO Lex-Judgments

14. maj 2020.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) je obavestila države članice da proširuje postojeću bazu zakona i ugovora iz oblasti intelektualne svojine (WIPO Lex), bazom sudskih odluka iz oblasti intelektualne svojine (WIPO Lex-Judgments). Očekuje se da će ova baza biti dostupna za javno korišćenje do kraja 2020. godine.

Cilj baze WIPO Lex-Judgments je da omogući pristup podacima o sudskim sistemima i odlukama u oblasti intelektualne svojine putem diseminacije vodećih presuda iz oblasti intelektualne svojine, koje se smatraju presedanima ili predstavljaju ubedljivo tumačenje. Ove presude pripremaju neposredno države članice. Baza WIPO Lex-Judgments će sadržati bibliografske podatke presuda koji se mogu pretraživati i upućivanja na odgovarajuće nacionalne zakone i međunarodne ugovore. Pored navedenog, ova baza će unaprediti pristup stranim presudama putem alata za automatsko prevođenje, uključujući tu i WIPO Translate.

Određeni broj država članica je uspešno učestvovao u pilot projektu WIPO Lex-Judgments i rezultati ovog pilog projekta su predstavljeni tokom dva događaja koje je WIPO organizovao 2019. godine. WIPO je pozvao zainteresovane države članice da učestvuju u uspostavljanju i radu ove baze.