Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PODACI O ŽIGOVIMA IZ SRBIJE U BAZI WIPO - GLOBAL BRAND DATABASE

PODACI O ŽIGOVIMA IZ SRBIJE U BAZI WIPO - GLOBAL BRAND DATABASE

5. maj 2020.

Od 30. aprila 2020. godine, u bazi Global Brand Database koju održava Svetska organizacija za intelektualnu svojinu – WIPO, dostupni su podaci za preko 56 000 žigova i prijava žigova koji su registrovani ili su u postupku registracije u Zavodu za intelektualnu svojinu za teritoriju Republike Srbije.

Trenutno su u navednoj bazi dostupne za pretraživanje 64 baze žigova, uglavnom iz nacionalnih zavoda, ali i žigovi za koje je tražena registracija u EUIPO za zemlje Evropske unije, baza međunarodno registrovanih žigova preko Madridskog sistema i oznaka geografskog porekla preko Lisabonskog sistema u WIPO, kao i kolekcija registrovanih imena INN Svetske zdravstvene organizacije. Bazi Global Brand Database možete pristupiti ovde, a kratkim vodičima za korišćenje ove baze, u formi video zapisa, na sajtu WIPO.