Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

26. APRIL - SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

26. APRIL - SVETSKI DAN INTELEKTUALNE SVOJINE

24. april 2020.

INOVACIJE ZA ZELENU BUDUĆNOST

Svakog 26. aprila obeležavamo Svetski dan intelektualne svojine kako bi se podsetili uloge koju prava intelektualne svojine imaju u podsticanju inovacija i kreativnosti. Ove godine, Svetski dan intelektualne svojine stavlja inovacije i prava intelektualne svojine koja ih podržavaju u fokus napora za stvaranje „zelene“ budućnosti. Zašto? Jer izbori koje donosimo danas, oblikovaće naše sutra. Zemlja je naš dom i moramo brinuti o njoj.

Stvaranje puta ka zelenoj budućnosti je imperativ modernog doba. Svi mi zajedno treba da damo odgovore tom izazovu i svako od nas, kao pojedinac, treba da da doprinos u njegovom stvaranju. Pred nama su složeni zadaci, ali kao što je poznati prirodnjak Dejvid Atenborou rekao, „kao vrsta, mi smo eksperti za rešavanje problema“. Na nama je da stvorimo zelenu budućnost.

Imamo kolektivnu mudrost, domišljatost i kreativnost da smislimo nove, efikasnije načine za oblikovanje naše životne sredine sa niskim sadržajem štetnih gasova ugljenika. Ali, za nas i buduća pokoljenja, moramo da delujemo sada!

Kampanja takođe slavi brojne pronalazače i kreativce širom sveta koji se ze zalažu za zelenu budućnost i koji razvijaju „čistije“ alternative tehnologijama zasnovanim na fosilnim gorivima, kao i na održivom sistemu proizvodnje hrane i upravljanja prirodnim resursima, a koji koriste sistem intelektualne svojine da podrže svoje napore i njihovo korišćenje.

Istražujemo kako uravnoteženi i snažan sistem intelektualne svojine može podržati zelenu ekonomiju koja radi za, a ne protiv održivosti životne sredine. Patentni sistem podstiče inovacije i razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija koje nam omogućavaju borbu sa klimatskim promenama i izgradnju zelene budućnosti. Kreativno razmišljanje u razvoju proizvoda i prava na dizajn zajedno podržavaju optimalno korišćenje resursa i omogućavaju dizajnerima da ulože svoje vreme i talent u stvaranje korisnih, atraktivnih i ekološki prihvatljivih proizvoda za potrošače.

Razmatramo kako zaštićeni znakovi – žigovi, kao i drugi identifikatori roba ili usluga, podržavaju nastanak i rast preduzeća izgrađenih na principima održivosti životne sredine, omogućavajući im da nude širi spektar ekološki prihvatljivih proizvoda i usluga.

Vidimo kako prava, poput geografskih oznaka, podstiču održivo korišćenje prirodnih resursa i kako se se kroz prava oplemenjivača biljaka promoviše razvoj otpornijih kultura kao podrška globalnoj sigurnosti hrane.

Posmatramo kako kreatori, koji kroz sistem zaštite autorskih prava mogu obezbediti sredstva za život od svog rada, mogu igrati ključnu ulogu u stvaranju vizije zelene budućnosti i njene nemerljive koristi.

Kao što je Ajnštajn jednom rekao, ne možemo nastaviti raditi istu stvar više puta a očekivati drugačije rezultate. Ako želimo drugačije rezultate, moramo biti inovativni u svojim pristupima, razmišljanju i u poslovnim modelima.

Naša posvećenost, izbor koji donosimo svaki dan, proizvodi koje kupujemo, istraživanja koja finansiramo, kompanije koje podržavamo i politike i zakoni koje razvijamo, određivaće koliko će naša budućnost biti zelena. Sa inovativnim razmišljanjem i strateškim korišćenjem prava intelektualne svojine, održivost može biti na dohvat ruke.

Pridružite nam se u istraživanju mogućnosti koju inovacije i prava intelektualne svojine imaju u kreiranju puta ka zelenoj budućnosti.

Više o temi Svetskog dana intelektualne svojine možete videti na sajtu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO.

Opšti pregled prava intelektualne svojine