Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBAVEŠTENJE

25. mart 2020.

Poštovani,

Od 24.3.2020. godine omogućena je predaja podnesaka koji se odnose na međunarodne žigove i to elektronskim putem na portalu ePrijave. Potrebno je da odaberete opciju Novi podnesak -> e-Opšte o međunarodnim žigovima (naznačenja za Srbiju). Za korišćenje ove usluge neophodno je da posedujete kvalifikovani digitalni potpis.

Zavod za intelektualnu svojinu