Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

VAŽNO OBAVEŠTENJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE

18. mart 2020.

Obaveštavamo sve korisnike usluga Zavoda, da zbog uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog širenja epidemije virusom COVID 19, od dana 18. marta 2020. godine, Zavod preduzima potrebne mere za sprečavanje širenja zaraze. Imajući u vidu da su zbog zaštite od korona virusa, date preporuke da se minimalizuje svako kretanje i izbegava okupljanje u zatvorenom prostoru, apelujemo na sve građane da maksimalno iskoriste pogodnosti digitalizacije i aplikacije E-prijava i da podnose prijave/podneske elektronskim putem.

Zavod će sa nastaviti rad sa strankama isključivo putem telefona ili elektronskim putem, a prijem prijava i podnesaka će se vršiti kao i do sada, preko portala E-prijava ili putem poštanskih pošiljki.

Za sve informacije možete se obratiti Zavodu putem centrale 011/2025800 ili putem mejla .

Takođe, apelujemo na građane zainteresovane da se informišu o predmetima u postupku ili o pitanjima zaštite prava intelektualne svojine, da koriste vebsajt Zavoda, www.zis.gov.rs, na kome se o svakom pravu intelektualne svojine nalaze odgovori na najčešća pitanja stranaka, uputstva za podnošenje prijava kao i propisane takse. Na sajtu Zavoda, sa desne strane sajta, nalaze se i elektronski registri za: žigove, patente, industrijski dizajn, oznake geografskog porekla, i evidencija podnetih prijava za deponovanje autorskih i srodnih prava. Na stranici sa kontaktima dati su telefoni odeljenja koji se mogu pozvati za informacije o predmetima u postupku kao i kontakti Centra za edukaciju i informisanje za pitanja pre podnošenja prijava (011/2025835 ili ).