Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PRISTUPANJE REPUBLIKE SRBIJE MARAKEŠKOM UGOVORU

5. mart 2020.

Kod generalnog direktora Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) 24. ferbuara 2020. godine deponovani su instrumenti o pristupanju Republike Srbije Marakeškom ugovoru za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale.

Ovaj međunarodni ugovor, u odnosu na Republiku Srbiju, stupiće na snagu snagu 24. maja 2020. godine.