Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

PREDAVANJE NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

3. mart 2020.

U petak, 28. februara 2020. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održano je na poziv predavanje o zaštiti intelektualne svojine.

Tema predavanja bila je identifikacija i zaštita rezultata istraživanja pojedinim pravima intelektualne a naročito zaštita pronalazaka patentom u istraživačkim projektima. Posebno interesovanje učesnici su pokazali za temu upravljanja intelektualnom svojinom i regulisanjem vlasništva nad različitim oblicima intelektualne svojine koja nastaju tokom međunarodnih projekata na kojima učestvuje fakultet.