Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM

PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAM

24. februar 2020.

Kao član mreže Pan European Seal Program, koju čine evropski univerziteti na kojima se izučava intelektualna svojina i dve međunarodne organizacije, Evropski zavod za patente (ERO) i Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), Beogradski univerzitet je pozvan da predloži najbolje mlade stručnjake za jednogodišnju praksu u obe međunarodne organizacije.

Više o tome možete da pročitate na sajtu Beogradskog univerziteta:

http://www.ctt.bg.ac.rs/vesti/otvorene-su-prijave-za-placenu-praksu-u-euipo-kroz-pan-european-seal-professional-traineeship-program-2020/

http://www.ctt.bg.ac.rs/vesti/otvorene-su-prijave-za-placenu-praksu-u-epo-kroz-pan-european-seal-professional-traineeship-program/