Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKON O ŽIGOVIMA

3. februar 2020.

Dana 1.2.2020. godine, stupio je na snagu Zakon o žigovima, („Službeni glasnik RS“, br. 6/20). pdf