Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKON O ŽIGOVIMA I ZAKON O POTVRĐIVANJU MARAKEŠKOG UGOVORA

24. januar 2020.

Narodna skupština Republike Srbije danas je donela Zakon o žigovima i Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale.

Novim Zakonom o žigovima naše se zakonodavstvo u ovoj oblasti dodatno usklađuje sa evropskim dok se Zakonom o potvrđivanju Marakeškog ugovora slepim i slabovidim licima priznaju određene privilegije u pogledu prava da koriste tuđa autorska dela. Donošenjem spomenutih propisa načinjen je još jedan korak napred u pravcu bolje zaštite prava intelektualne svojine u Republici Srbiji i u pravcu zatvaranja poglavlja 7 – pravo intelektualne svojine.