Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

TRIBINA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U NOVOM SADU

TRIBINA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U NOVOM SADU

11. decembar 2019.

U organizaciji Sokolskog kulturnog centra, Udruženja „Daruma“, Mala velika knjiga d.o.o i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 9. decembra 2019. godine u Novom Sadu održana je Tribina „Intelektualna svojina i kultura“.

Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu su kroz predavanje i diskusiju upoznali učesnike o mogućnostima zaštite rezultata istraživanja i dela iz oblasti kreativne industrije kroz prava intelektualne svojine. Tom prilikom učesnicima su dati primeri mogućih izazova koji dovode do povrede prava intelektualne svojine ali i dodatno objašnjenje na osnovu ličnih primera iz prakse.