Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

16. decembar 2019.

     Poštovani korisnici usluga Zavoda za intelektualnu svojinu,

     Narodna skupština Republike Srbije 6.12.2019. godine donela je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 86/19. Prema tom Zakonu, zaštita prava industrijske svojine biće jeftinija za one podnosioce koji prijave patenta, malog patenta, industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije budu podnosili elektronskim putem. Taksa za elektronsku prijavu za priznanje patenta i malog patenta umanjena je za 50% od propisane takse, dok je taksa za elektronsku prijavu za priznanje industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije umanjena za 25% od propisane takse.

      Da bismo obezbedili da što veći broj domaćih pravnih i fizičkih lica ostvari jeftiniju zaštitu u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu, pozivamo vas da nam se obratite telefonom na broj 011-2025-841 ili elektronskom poštom na mejl ukoliko budete imali dileme u pogledu načina podnošenja elektronskih prijava.

      Hvala vam što podnosite elektronske prijave!

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu
Vladimir Marić