Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

13. decembar 2019.

Dana 14.12.2019. godine, stupa na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, („Službeni glasnik RS“, br. 86/19). pdf

Ovim zakonom je propisano da se za prijave podnete elektronskim putem i to: za priznanje patenta, malog patenta, industrijskog dizajna, žiga, kolektivnog žiga i žiga garancije, plaća taksa u umanjenom iznosu.