Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA EUIBD

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA EUIBD

22. novembar 2019.

U sredu, 20. novembra 2019. godine, u hotelu Metropol održana je Međunarodna konferencija EUBID o ulozi poslovnih inkubatora u pružanju usluga za mala i srednja preduzeća. Na konferenciji je učestvovao i Zavod za intelektualnu svojinu sa izlagačkim štandom gde su tokom predviđenog termina za konsultacije i sastanke, predstavljene usluge koje Zavod pruža za privredne subjekte.

U direktnom kontaktu sa brojnim učesnicima konferencije, predstavnicima poslovnih inkubatora i malih i srednjih preduzeća, stručnjak Zavoda je pružao informacije o sistemu zaštite intelektualne svojine na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i o značaju upravljanja intelektualnom svojinom u poslovnom okruženju. Pored predstavnika iz Srbije, na konferenciji su učestovavali i gosti iz Nemačke, Litvanije, Austrije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.