Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

PREDAVANJE NA FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA

19. novembar 2019.

Nastavljena je uspešna višegodišnja saradnja Zavoda za intelektualnu svojinu sa Fakultetom organizacionih nauka gde je u ponedeljak, 18. novembra 2019. godine, održano predavanje od strane predstavnika Zavoda za studente četvrte godine na studijskom programu „Menadžment inovacija“ u okviru predmeta „Intelektualna svojina“.

Tema predavanja „Prava intelektualne svojine u mobilnim aplikacijama“ je prevashodno bila posvećena patentima, gde su studenti i profesori mogli da se upoznaju sa zaštitom pronalazaka primenjenih na računaru kao i drugim relevantnim pravima intelektualne svojine u toj oblasti. Potom su studenti imali priliku da se kroz primere iz prakse upoznaju sa upravljanjem pravima intelektualne svojine u ovoj rastućoj privrednoj grani. Na kraju su prikazane i sve dostupne baze podataka na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.