Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBELEŽENO 99 GODINA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

OBELEŽENO 99 GODINA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

15. novembar 2019.

Danas je obeleženo 99 godina postojanja Zavoda za intelektualnu svojinu. Svečanosti održanoj u prostorijama Zavoda prisustvovali su državni zvaničnici, predstavnici Ministartva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva pravde i pravosudnih organa, predstavnici akademske zajednice i brojnih advokatskih kancelarija, predstavnici organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava i drugi uvaženi gosti.

Skup je otvorio gospodin Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu. Osvrnuvši se na veliku tradiciju najvažnije srpske institucije koja se bavi zaštitom intelektualne svojine, gospodin Marić naglasio je da je danas Zavod moderna, dobro organizovana i efikasna institucija u kojoj rade stručni i posvećeni ljudi. Bladimir Marić govorio je o radnim rezultatima ostvarenim u prethodnom periodu i o najvažnijim radnim prioritetima Zavoda za intelektualnu svojinu.

Prisutnima se potom obratio dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je čestitajući 99. godišnjicu Zavoda potvrdio značaj održavanja i razvoja resursa Zavoda za intelektualnu svojinu za državu i privredu kako u pogledu zaštite intelektualne svojine tako i u pogledu konsultovanja baza industrijske svojine kao polazne osnove za nova tehnološka rešenja.

U drugom delu svečanosti dodeljene su godišnje nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za patent, industrijski dizajn, monografsko delo u oblasti društveno-humanističkih nauka, pronalazak ostvaren od strane učenika srednjih škola, kao i za pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova.

U kategoriji pronalazača ili grupe pronalazača za patent, prvo mesto pripalo je Urošu Turanjaninu za patentirani pronalazak pod nazivom: „Primena 3D kamera u procesu savijanja profila na mašini za savijanje sa tri i četiri valjka“ za koji je ostvarena patentna zaštita za sledeće inostrane teritorije: Engleske, Nemačke, Švajcarske, Italije, Francuske, Turske, Kine, Španije, a ostvarena je zaštita i evroazijskim i evropskim patentom. Osim toga, za navedeni pronalazak se uskoro očekuje i priznanje patenta na teritoriji SAD. Pomenuti izum je primenjen na visoko-tehnološkoj mašini za savijanje upravljane 3D kamerama, koje se proizvode u 5 modela i izvoze u 37 zemalja sveta. Reč je o CNC mašini poslednje generacije koja se najviše primenjuje u industriji vrata i prozora. Pobednik u okviru kategorije za pravna lica za registrovani dizajn je kompanija „Bergen“ d.o.o. iz Novog Sada, koja je nosilac 2 međunarodno registrovana industrijska dizajna za toplovodne kotlove na pelet koji se izvozi na tržište regiona a koji su za nepunih godinu dana ugrađeni u preko 1650 objekata. U kategoriji autora za monografsko delo u oblasti društveno humanističkih nauka dobitnik nagrade je dr Uroš Ćemalović, vanredni profesor i naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu. Nagrada mu je dodeljena za delo Pravo intelektualne svojine i digitalna transformacija – neka aktuelna pitanja, Beograd: Institut za evropske studije, 2019, jer predstavlja izvor novih uvida koji podstiče produktivne naučne i stručne rasprave, pri čemu je autor na jasan, zanimljiv i na interdisciplinarnom pristupu zasnovan način u kontekstu digitalne transformacije dao prikaz uslova za pravnu zaštitu različitih vidova stvaralaštva - industrijskog dizajna, autorskog dela, žiga i patenta. U kategoriji učenika ili grupe učenika srednje škole nagrada je pripala grupi učenika iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu, odnosno Filipu Živojinoviću, Andreju Šavikinu, Bogdanu Jovanoviću, Andreji Stamboliji, Urošu Popoviću i Marku Vračariću za pronalazak: „eLaboratorija za obnovljive izvore energije“, koje je nastalo u okviru Istraživačko - razvojne sekcije Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu koju vodi profesor dipl.inž.el. Jasna Ristić. Navedeni pronalazak obuhvata prenosiv i funkcionalan uređaj koji se pomoću senzora okreće ka Suncu, kao i prenosnu i funkcionalnu meteorološku stanicu koja omogućava u realnom vremenu pristup podacima senzora za temperaturu, vlažnost vazduha i vazdušnog pritiska u lokalitetu gde se sam uređaj nalazi. U kategoriji za izuzetno domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova u proteklih godinu dana nagrada je pripala privrednom društvu za proizvodnju boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova „NEVENA COLOR“ d.o.o. iz Bečeja. Više o dobitnicima nagrada možete pročitati na sledećem linku: /pocetna.281.html?newsId=2345.