Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SEMINAR „ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U FARMACIJI“

SEMINAR „ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U FARMACIJI“

13. novembar 2019.

Za studente specijalističkih studija sa smera „Industrijska farmacija“ i doktorante Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, u subotu 9. novembra 2019. godine, održan je seminar o značaju i postupcima zaštite prava intelektualne svojine u oblasti farmacije.

Tokom seminara, koji se održava već petu godinu za redom na Farmaceutskom fakultetu, poseban osvrt dat je patentnoj zaštiti i specifičnostima patentne zaštite u ovoj grani industrije.  Drugi deo seminara bio je posvećen pretraživanju patentne dokumentacije u javno dostupnoj bazi Espacenet kojom administrira Evropski zavod za patente. Polaznici seminara bili su u prilici da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima za pretraživanje koje ova baza nudi, a zatim i da aktivno učestvuju u radionici kroz posebno pripremljene primere. Veliki broj pitanja tokom predavanja,kao i aktivno učestvovanje u radionici pokazali su koliko je ova tema značajna za učesnike seminara.