Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

POBEDNICI TAKMIČENJA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

POBEDNICI TAKMIČENJA SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

8. novembar 2019.
Povodom obeležavanja 99. godišnjice Zavoda za intelektualnu svojinu, a sa ciljem promovisanja značaja zaštite intelektualne svojine za razvoj savremene ekonomije i društva, sproveden je konkurs za dodelu nagrada Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) u periodu od 31. maja  do 18. oktobra 2019. godine u 4 kategorije takmičenja:

1. Pronalazač ili grupa pronalazača za patent (WIPO Medal for Inventors)
2. Pravna lica za registrovan industrijski dizajn (WIPO IP Enterprise Trophy)
3. Autor za monografsko delo/studijsku izložbu u oblasti društveno humanističkih nauka (WIPO Medal for Creativity)
4. Učenik ili grupa učenika srednje škole za pronalazak (WIPO School children’s Trophy)

Kriterijumi za dodelu nagrada u prve dve kategorije takmičenja:

• da je reč o domaćem pronalazaču ili domaćem nosiocu industrijskog dizajna;
• da je ostvarena zaštita patentom/industrijskim dizajnom u inostranstvu;
• da je patent/industrijski dizajn u važnosti na minimalno jednoj teritoriji u inostranstvu;
• da patent/industrijski dizajn ima konkretnu praktičnu primenu i dokazan uspeh na tržištu ili tržišni potencijal;
• da je korist za privredu i društvo od patenta/industrijskog dizajna prepoznatljiva kroz povećanje izvoza, zaposlenosti, produktivnosti, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine ili poboljšanje kvaliteta života, a sa posebnim osvrtom na 2019. godinu.

Kriterijumi za dodelu nagrade u trećoj kategoriji takmičenja:

• da je reč o individualno napisanoj ili kritički priređenoj monografiji domaćeg autora koja je objavljena ili prihvaćena za objavu tokom 2019. godine sa najmanje jednim recenzentom u impresu i da je odlikuje teorijska dubina, erudicija i kritičko razumevanje problema kojom se bavi ili o studijskoj izložbi s katalogom, s najmanje jednim recenzentom u impresu, koja se produbljeno i samosvojno bavi istorijom nauke i kulture ili društvenim značenjima tehnologije.

Kriterijumi za dodelu nagrade u četvrtoj kategoriji takmičenja:

• da je reč o pronalasku koji doprinosi zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti ili poboljšanju kvaliteta života.

O pobednicima za prve dve kategorije odlučila je komisija u sastavu:

- dr Viktor Nedović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - predsednik komisije;
- dr Danica Mićanović, ekspert za inovacije i transfer znanja i koordinator za oblast intelektualne svojine u Privrednoj komori Srbije;
- Mirjana Jelić, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu i koordinator takmičenja za dodelu WIPO nagrada.

O pobednicima za treću kategoriju odlučila je komisija u sastavu:

- dr Aleksandar Petrović, redovni profesor Kulturne antropologije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - predsednik komisije;
- docent dr Tamara Stojanović - Đorđević, doktor pedagoških nauka i asistent na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu;
- dr Nikola Demonja, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu u penziji.

Za četvrtu kategoriju takmičenja odlučila je komisija u sastavu:

- mr Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije u Beogradu u penziji –- predsednik komisije;
- dr Marko Krstić, direktor Centra za promociju nauke;
- dr Nataša Milojević, savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

Pobednik takmičenja u kategoriji za pronalazača ili grupu pronalazača za patent – Nagrada WIPO Medal for Inventors, pripala je Urošu Turanjaninu za patentirani pronalazak pod nazivom: „Primena 3D kamera u procesu savijanja profila na mašini za savijanje sa tri i četiri valjka“ za koji je ostvarena patentna zaštita za sledeće inostrane teritorije: Engleske, Nemačke, Švajcarske, Italije, Francuske, Turske, Kine, Španije, a ostvarena je zaštita i evroazijskim i evropskim patentom. Osim toga, za navedeni pronalazak se uskoro očekuje i priznanje patenta na teritoriji SAD. Pomenuti izum je primenjen na visoko-tehnološkoj mašini za savijanje upravljane 3D kamerama, koje se proizvode u 5 modela i izvoze u 37 zemalja sveta. Reč je o CNC mašini poslednje generacije koja se najviše primenjuje u industriji vrata i prozora, kao i za potrebe savijanja profila koji se koriste za gelendere i balkonske ograde, zatim kod fasadnih aluminijumskih profila, u industriji zategnutih i elastičnih plafona, u proizvodnji visećih lampi i lustera, LED rasvete, zatim svih profilnih elemenata koji imaju kliznu funkciju tipa garnišni, kliznih vrata, polukružnih izloga, i mnogih drugih. Primena patentirane CNC mašine za savijanje je jedinstvena i po tome što omogućava proizvodnju koja ispunjava ekološke kriterijume, kao i visoke kriterijume kvaliteta konačnog proizvoda. Počev od proizvodnje same mašine, pa sve do dobijanja krajnjeg proizvoda – lučnog elementa, nema otpadaka koji se ne mogu reciklirati. Takođe, kvalitet proizvoda je na visokom nivou jer se ne uočavaju tragovi obrade profila, što je glavna tržišna prednost. Uroš Turanjanin je direktor i vlasnik kompanije „TIM-ING Centar“ d.o.o iz Opornice koja već 10 godina izlaže njegove patentirane mašine na svim značajnim svetskim sajmovima iz oblasti građevinarstva, prozora, vrata i stakla. Mogućnosti razvoja i prodora u nove oblasti industrije su brojne jer arhitekte tek otkrivaju nove mogućnosti savijanja profila i njihove primene kao npr. u rekonstrukciji istorijskih objekata sa lučnim elementima, gde se suočavaju sa izazovom potrebe očuvanja oblika fasada, prozora, vrata i slično. Osim toga, očekuje se da će se krajem 2019. i u prvoj polovini 2020. godine izvozno tržište ove patentirane mašine proširiti i da će stići na preko 40 inostranih tržišta. Pored navedenog, Uroš Turanjanin ima ukupno 14 priznatih patenata (od kojih su 9 inostrani patenti a 5 domaći) za 5 novih proizvoda primenjenih na tržištu.

Pobednik takmičenja u kategoriji za pravna lica za registrovani industrijski dizajn – Nagrada WIPO IP Enterprise Trophy pripala je kompaniji „Bergen“ d.o.o. iz Novog Sada, koja je nosilac 2 međunarodno registrovana industrijska dizajna i jedne međunarodne prijave za više modela industrijskog dizajna toplovodnih kotlova na pelet koji se izvoze u zemlje regiona. Ovi kotlovi zbog atraktivnog dizajna i upotrebe obnovljivih izvora energije predstavljaju interesantan proizvod za tržište Evrope. Naime, kotao na čvrsto gorivo „Bergen MAXIMUS“ (zaštićen sa međunarodno registrovanim industrijskim dizajnom DM/098 324) je predviđen za rad na čvrsto gorivo a uz dodatak pelet gorionika i rezervoara za pelet (koji je zaštićen sa međunarodno registrovanim industrijskim dizajnom DM/098 323) omogućen je rad na pelet kao i na koštice masline i breskve. Konstrukcija toplovodnog kotla „Bergen MAXIMUS“ obezbeđuje visok stepen iskorišćenja sagorevanja i uštedu u potrošnji čvrstih goriva, što je potvrđeno ispitivanjima na Mašinskom fakultetu u Nišu. Za malo više od godinu dana od kada je komercijalizovan, ovaj kotao je ugrađen u preko 1000 domova i manjih poslovnih objekata na teritorijama zemalja u regionu, a vode se pregovori o proširenju izvoznog tržišta. Navedeno je omogućilo upošljavanje radnika u proizvodnji kao i radnika u kompletnom sistemu mreže snabdevanja i prodajne mreže. Pored toga, za potrebe ugradnje, održavanja i servisiranje pomenutog kotla i pelet sistema do sada je uposleno 200 instalatera i servisera iz zemlje i regiona. Osim navedenog, kompanija „Bergen“ d.o.o. iz Novog Sada je za svoj najnoviji kotao za grejanje koji je na tržištu poznat pod nazivom „TRIUMPH“, za koji je ostvarena domaća i pokrenuta međunarodna zaštita, pokrenula i postupak atestacije sertifikata tehničkih karakteristika u Brnu čime će se omogućiti njegova prodaja širom EU. Ovi  kotlovi su do sada ugrađeni u 650 domova i manjih poslovnih objekata na teritoriji regiona. Očekuje se da će dalji rast prodaje pomenutih kotlova zaštićenih registrovanim industrijskim dizajnom dovesti do veće zaposlenosti svih koji su uključeni u lanac ispunjenja zahteva kupaca ovih proizvoda. Autor pomenutih industrijskih dizajna je Branislav Serdar dipl. inž. maš, koji je ujedno i rukovodilac poslovnog razvoja kompanije „Bergen“ d.o.o. iz Novog Sada.

Pobednik takmičenja u okviru kategorije za autora za monografsko delo/studijsku izložbu sa katalogom u oblasti društveno humanističkih nauka – Nagrada WIPO Medal for Creativity pripala je dr Urošu Ćemaloviću, vanrednom profesoru i naučnom saradniku Instituta za evropske studije u Beogradu. Nagrada mu se dodeljuje za delo Pravo intelektualne svojine i digitalna transformacija – neka aktuelna pitanja, Beograd: Institut za evropske studije, 2019, str. 1-206, ISBN 978-86-82057-67-3. U okolnostima koje nose izazovi ubrzanog tehnološkog razvoja, a posebno razvoj interneta, informacija u oblaku, kao i veštačke inteligencije, ovo delo predstavlja izvor novih uvida koji podstiče produktivne naučne i stručne rasprave. Ono je napisano jezikom koji omogućava da ga pored stručne razume i šira javnost jer obiluje nizom dobrih primera koji približavaju smisao problema kojima se pisac bavi. Autor tako na jasan, zanimljiv i na interdisciplinarnom pristupu zasnovan način u kontekstu digitalne transformacije daje prikaz uslova za pravnu zaštitu različitih vidova stvaralaštva - industrijskog dizajna, autorskog dela, žiga i patenta. On veoma predanu pažnju poklanja sudskoj praksi i najaktuelnijim pravnim normama na međunarodnom, evropskom, i nacionalnom nivou. Iako se autor prevashodno bavi pravnim pitanjima, ova knjiga nije namenjena samo pravnicima, već i najširem krugu čitalaca koje, između ostalog, zanima kako obezbediti zaštitu autorskih prava u digitalnom okruženju i šta donosi nedavno usvojena evropska Direktiva 2016/0280 o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, koje dileme 3D štampa postavlja pred pravo industrijskog dizajna, kako razvoj veštačke inteligencije, klaud kompjutinga i interneta stvari utiče na postojeća pravila patentnog prava ili kako žig može doći u sukob sa slobodom preduzetništva, govora i informisanja. Osim navedenog, monografija je nesumnjive interdisciplinarne primenljivosti jer, pored pravnih obuhvata kulturološka, ekonomska, politička i tehnološka pitanja,  što ukazuje  na njen nesumnjiv društveni doprinos.

Pobednik u okviru kategorije učenik ili grupa učenika srednje škole – Nagrada WIPO Schoolchildren’s Trophy pripala je grupi učenika iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu, odnosno Filipu Živojinoviću, Andreju Šavikinu, Bogdanu Jovanoviću, Andreji  Stamboliji, Urošu Popoviću i Marku Vračariću  za pronalazak: „eLaboratorija za obnovljive izvore energije“. Reč je o inovativnom rešenju koje je nastalo u okviru Istarživačko - razvojne sekcije Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ u Beogradu koju vodi profesor dipl.inž.el. Jasna Ristić.  Navedeni pronalazak obuhvata prenosiv i funkcionalan uređaj koji se pomoću senzora okreće ka Suncu, kao i prenosnu i funkcionalnu meteorološku stanicu koja omogućava u realnom vremenu pristup podacima senzora za temperaturu, vlažnost vazduha i vazdušnog pritiska u lokalitetu gde se sam uređaj nalazi. Problem koji se rešava je aktuelan, a „eLaboratorija za obnovljive izvore energije“ je u potpunosti odgovorila na pitanje izbora svih njenih komponenti kao i na pitanja optimizacije njenog položaja u smislu relevantnosti i pouzdanosti. Osim toga, sistem upravljanja i kontrole je u potpunosti razvijen i testiran kako bi pokazao svoju izvodljivost i efikasnost. Takođe, autori su dali prikaz plana za buduća istraživanja kao mogućnost nadogradnje postojećeg rešenja sa ciljem još preciznijeg i pouzdanijeg rada.

Čestitamo pobednicima i zahvaljujemo se svim učesnicima takmičenja.

Osim navedenih nagrada, u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu, dodeljuje se i nagrada za domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova u proteklih godinu dana – nagrada WIPO Users’ Trophy. Ova nagrada je pripala privrednom društvu za proizvodnju boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova „NEVENA COLOR“ d.o.o. iz Bečeja, koje je tokom proteklih godinu dana u odnosu na sva domaća pravna lica imalo najveći broj podnetih međunarodnih prijava za žig. Kompanija iz Bečeja ima 35 godina tradicije i godinama beleži konstantan rast u proizvodnji boja, lakova, razređivača i materijala za zaštitu i dekoraciju u građevinarstvu, kako za široku potrošnju tako i za industrijske potrebe. Osim toga, razvila je i ekološki prihvatljive i neškodljive građevinske proizvode za završne radove u građevinarstvu koji su rezultat dugogodišnjeg rada i primene najnovijih znanja u ovoj oblasti.

Nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu će biti dodeljene na proslavi jubileja Zavoda 15. novembra 2019. godine.