Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽAN REGIONALNI SEMINAR „POLITIKE INTELEKTUALNE SVOJINE: IZAZOVI U USVAJANJU I PRIMENI“

ODRŽAN REGIONALNI SEMINAR „POLITIKE INTELEKTUALNE SVOJINE: IZAZOVI U USVAJANJU I PRIMENI“

7. novembar 2019.

Seminar „Politike intelektualne svojine: izazovi u usvajanju i primeni”, organizovan u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) i Univerzitetom u Beogradu, uspešno je održan 5. i 6. novembra 2019. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu.

Ovaj seminar, na naprednom nivou, je održan kao nastavak sličnih seminara koji su organizovani prethodnih godina u Beogradu. Seminar su otvorili Nedeljko Milosavljević, direktor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, Branka Totić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, i Olga Spasić iz WIPO. Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz Srbije, Francuske Turske, Hrvatske, Velike Britanije i Bugarske.

Na seminaru je učestvovalo oko 40 stručnjaka koji su angažovani na poslovima razvoja i primene politike intelektualne svojine i komercijalizacije tehnologije na univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama.