Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBJAVLJENI SU PRAVILNICI ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O PATENTIMA

4. novembar 2019.

Dana 1.11.2019. godine objavljeni su pravilnici za sprovođenje Zakona o patentima:

  • Pravilnik o sadržini potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka („Službeni glasnik RS“, br. 78/19) pdf
  • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u oblasti industrijske svojine („Službeni glasnik RS“, br. 78/19) pdf