Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ODRŽANA RADIONICA O PRETRAŽIVANJU PATENTNE DOKUMENTACIJE

ODRŽANA RADIONICA O PRETRAŽIVANJU PATENTNE DOKUMENTACIJE

30. oktobar 2019.

Druga po redu radionica za pretraživanje patentne dokumentacije u oblasti hemijske tehnologije, za učesnike seminara o patentima iz aprila ove godine, održana je u utorak 29. oktobra.

Cilj radionice bio je da se učesnici upoznaju sa novim Espasnetom, beta verzijom, koji bi trebalo do kraja godine da zameni postojeću verziju baze Espasnet.  Osim rada u ovim Evropskim bazama patentne dokumentacije, predstavnici Hemijskog, Tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda, Instituta za multidisciplinarna istraživanja, IHTM-a i privrednih društava, imali su priliku da se upoznaju i sa domaćim bazama patentne dokumentacije.