Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

WIPO SEMINAR „POLITIKE INTELEKTUALNE SVOJINE: IZAZOVI U USVAJANJU I PRIMENI“

WIPO SEMINAR „POLITIKE INTELEKTUALNE SVOJINE: IZAZOVI U USVAJANJU I PRIMENI“

15. oktobar 2019.

Pozivamo stručnjake koji su angažovani na poslovima razvoja i primene politike intelektualne svojine i komercijalizacije tehnologije na univerzitetima i naučno-istraživačkim institucijama i da se prijave za učešće na WIPO seminaru „Politike intelektualne svojine: izazovi u usvajanju i primeni”, koji će biti organizovan u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) i Univerzitetom u Beogradu 5. i 6. novembra 2019. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu.

Program seminara možete pogledati u prilogu. Seminar će biti održan na engleskom jeziku.

Prijave za učešće na seminaru možete poslati najkasnije do srede 30. oktobra 2019. godine na sgrulovic@zis.gov.rs. Budite slobodni da se na istu adresu obratite za dodatna objašnjenja i informacije.