Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU POČEO JE DA KORISTI EUIPO DESIGNCLASS

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU POČEO JE DA KORISTI EUIPO DESIGNCLASS

30. septembar 2019.

30. septembra 2019. godine, Zavod za intelektualnu svojinu počeo je da koristi listu termina Harmonizovane baze produkata DesignClass Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (European Union Intellectual Property Office - EUIPO).

Kao rezultat strateškog projekta proširenja usluga i alata Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO) na države izvan Evropske unije, do sada je ukupno šest institucija počelo da koristi DesignClass. Pored Zavoda Republike Srbije, to su Afrička organizacija za intelektualnu svojinu (African Intellectual Property Organization - ARIPO), Institut za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine (Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina - IIP-BIH), Nacionalni centar za intelektualnu svojinu Gruzije (National Intellectual Property Centre of Georgia - Sakpatenti), Državna agencija za intelektualnu svojinu Republike Moldavije (State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova - AGEPI) i Državni zavod za industrijsku svojinu Republike Severne Makedonije (State Office of Industrial Rroperty of the Republic of North Macedonia (SOIP).

Ovaj projekat namenjen je korisnicima širom sveta, koji nakon ovih šest proširenja mogu da pretražuju na 27 jezika više od 12000 koncepata iz 30 institucija za intelektualnu svojinu.

Više o tome možete da pogledate na: www.euipn.org i http://euipo.europa.eu/designclass.