Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

IZMENE I DOPUNE ZAKONA

26. septembar 2019.

Dana 26.9.2019. godine stupili su na snagu:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima („Službeni glasnik RS“, br. 66/19) pdf
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 66/19) pdf
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 66/19) pdf