Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

O INTELEKTUALNOJ SVOJINI U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

25. septembar 2019.

U ponedeljak, 23. septembra u Privrednoj komori Srbije održan je stručni skup „Inovacije i zaštita prava intelektualne svojine“ u okviru EU projekta VIP4SME na kome je Zavod za intelektualnu svojinu partner. Cilj skupa namenjenog malim i srednjim preduzećima bio je da učesnici u direktnoj komunikaciji sa tručnjacima Zavoda dobiju informacije na koji način mogu da zaštite svoja prava intelektualne svojine i da kasnije u poslovanju upravljaju njima u skladu sa poslovnim ciljevima i strategijama.

Predstavnica privrednog društva BUCK iz Beograda, na primeru iz prakse koji je pobudio veliku pažnju učesnika, prezentovala je korišćenje intelektualne svojine u poslovanju ovog privrednog subjekta iz ugla potreba privrede. Istakla je da zaštićena prava sama po sebi nisu dovoljna i da ih treba koristiti u skladu sa strategijom poslovanja i marketinga, kao i važnost pronalaženja balansa u izboru i zaštiti prava i u zemljama u kojima se najviše plasiraju proizvodi. Tokom skupa predstavljene su i usluge Zavoda u oblasti intelektualne svojine koje mogu pomoći malim i srednjim preduzećima u identifikovanju i zaštiti relevantnih prava za poslovanje, a između ostalih bilo je reči o usluzi Dijagnostika intelektualne svojine, 1na1 konsultacijama kao i o onlajn i komercijalnim uslugama pretraživanja.