Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

INTERNI KONKURS

5. septembar 2019.

Oglašen je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Zavodu za intelektualnu svojinu – Radno mesto za poslove autorskog i srodnih prava, u zvanju savetnika, Odsek za autorsko i srodna prava – 1 izvršilac.

1. Tekst oglasa
2. Obrazac prijave
3. Materijal za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Zavoda za intelektualnu svojinu: www.zis.gov.rs

Spisak kandidata

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor