Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŽIGOVIMA

23. jul 2019.

U periodu od 24. jula do 13. avgusta 2019. godine sprovodi se javna rasprava o Nacrtu zakona o žigovima.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Zavodu za intelektualnu svojinu, na e-mail: zis@zis.gov.rs i mbozic@zis.gov.rs ili poštom na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje LJubice 5, sa naznakom „Za Nacrt zakona o žigovima”. U tu svrhu može se koristiti obrazac, koji možete pronaći ovde.

Odbor za privredu i finansije Vlade je, na sednici održanoj 18. jula 2019. godine, utvrdio Program javne rasprave o Nacrtu zakona o žigovima.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za pitanja sistema zaštite žiga: preduzetnici i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnici proizvođača i pružalaca usluga, trgovaca i potrošača, advokati, zastupnici upisani u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državni organi i drugi.

Program javne rasprave možete pogledati ovde.
Nacrt zakona o žigovima možete pogledati ovde.
Obrazloženje Nacrta zakona o žigovima možete pogledati ovde.