Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

PREDAVANJE U RAREI I RADIONICA U ZAVODU

PREDAVANJE U RAREI I RADIONICA U ZAVODU

3. jun 2019.

U četvrtak 30. maja 2019. godine, u Regionalnoj agenciji za razvoj i evropske integracije (RAREI) u Beogradu održana su predavanja o mogućnosti zaštite pravima intelektualne svojine za startap privredne subjekte iz različitih oblasti proizvodnje i pružanja usluga.

Nakon predavanja su prikazane i mogućnosti pretrage baze podatka za patente ESPACENET, nacionalne baze žigova E-registar i baze Madrid monitor baza, kao i baze industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla.


Istog dana u Zavodu za intelektualnu svojinu održana je i radionica o preduzetništvu i zaštiti intelektualne svojine za dva tima studenata sa Biološkog fakulteta. Timovi studenata su se prijavili sa svojim inovativnim idejama na konkurs projekta Noći istraživača, SCIMFONICOM 2018-2019, koji vodi Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Tokom radionice studentski timovi su upoznati sa mogućnosšću zaštite svojih inovacija pravima intelektualne svojine a predstavnik projekta je vodio radionicu o preduzetništvu i načinu predstavljanja inovacija u kojoj su učestvovali i predavači iz Zavoda. Pobednički tim biće predstavljen na manifestaciji "Noć istraživača 2019".