Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

SVETSKA ORGANIZACIJA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU OBAVEZUJE SE DA PROMOVIŠE MEDIJACIJU U REŠAVANJU SPOROVA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

SVETSKA ORGANIZACIJA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU OBAVEZUJE SE DA PROMOVIŠE MEDIJACIJU U REŠAVANJU SPOROVA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

28. maj 2019.

S obzirom na rastuću zabrinutost zainteresovanih strana u pogledu gubitka vremena i velikih troškova rešavanja sporova u oblasti intelektualne svojine i tehnologije, a radi smanjenja negativnih uticaja ovih sporova na inovacije i stvaralaštvo, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) obavezala se da nastavi sa promocijom korišćenja medijacije u rešavanju sporova u oblasti intelektualne svojine i tehnologije, kao alternative za rešavanje ovih sporova na sudu.

WIPO obaveza da trajno i posvećeno radi na promociji medijacije u rešavanju sporova u oblasti intelektualne svojine i tehnologije ne predstavlja obavezu i za druge zainteresovane strane, već izraz njihove opredeljenosti da razmotre rešavanje sporova medijacijom i to na sledeće načine:
• uključivanjem odredbi o medijaciji u ugovore, ili
• u slučaju izostanka tih odredbi naknadno, kada spor nastane.

Izjavu gospodina Frencisa Garija, generalnog direktora WIPO, prilikom objave ove vesti na WIPO sajtu možete pročitati ovde.

Skrećemo pažnju zainteresovanima da je podršku ovoj inicijativi takođe moguće individualno iskazati sledeći uputstvo u objavi na WIPO sajtu.