Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

NEDELJA SEMINARA U MAJU

NEDELJA SEMINARA U MAJU

27. maj 2019.

U protekloj nedelji održano je više seminara i predavanja na različitim univerzitetima i događajima od strane stručnjaka iz Zavoda za intelektualnu svojinu.

U petak 17. maja 2019. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Zemunu, za apsolvente je u okviru predmeta Ekonomski kriminal održano gostujuće predavanje. Tokom predavanja su pored upoznavanja studenata sa sistemom zaštite prava intelektualne svojine, uslovima za zaštitu za pojedina prava, predstavljene i nadležnosti različitih institucija za sprovođenje prava intelektualne svojine kao i povrede prava na različitim primerima.

U utorak 21. maja 2019. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, za studente treće godine na predmetu Menadžment inovacija, oržano je predavanje o zaštiti prava intelektualne svojine u procesu razvoja inovacija od ideje do konačnog proizvoda, prepoznavanju relevantnog prava i kasnije o upravljanju pravima intelektualne svojine u poslovnim aktivnostima.

U okviru zvaničnog programa Sajma tehnike, na Beogradskom sajmu je u sredu 22. maja održano predavanje o zaštiti inovacija pravima intelektualne svojine sa posebnim naglaskom na patentnoj zaštiti kao najrelevantnijem pravu za zaštitu inovacija u tehničkim oblastima.

Na Metropoliten univerzitetu u Nišu, u četvrtak 23. maja održano je predavanje za studente ovog univerziteta i druge učesnike o zaštiti intelektualne svojine koja nastaje u oblastima industrije za koje se školuju akademci ovog univerziteta. To su pre svega informacione tehnologije, grafički i modni dizajn pa su i tokom predavanja dati primeri iz tih oblasti. Nakon predavanja je u Kreativnom centru održana i radionica tokom koje su se učesnici upoznali sa mogućnostima provere zaštićenih prava kroz pretraživanje slobodno dostupnih baza patenata, dizajna i žigova.

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, u petak 24. maja održan je jednodnevni seminar za doktorante, istraživače i nastavno osoblje na temu patentne zaštite pod nazivom „Uvod u patente u oblasti hemije i hemijske tehnologije“. Tokom seminara prezentovani su uslovi za zaštitu patentom i primeri sastavljanja patentnih prijava u navednim oblastima kao i korišćenje slobodno dostupnih baza patentne dokumentacije za pretaživanje stanja tehnike.