Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

OBAVEŠTENJE – INTERNI KONKURS

27. maj 2019.

Raspisan je interni konkurs za popunjavanje položaja: Pomoćnik direktora – rukovodilac Sektora za patente u Zavodu za intelektualnu svojinu - položaj u četvrtoj grupi.

Sa uslovima za prijavljivanje, rokom za podnošenje prijava na konkurs i drugim informacijama možete se upoznati na sledećem linku:
- Informacije o internom konkursu za popunjavanje položaja (pdf)