Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

RADIONICA O PRETRAŽIVANJU PATENTNIH INFORMACIJA

RADIONICA O PRETRAŽIVANJU PATENTNIH INFORMACIJA

17. maj 2019.

Za zainteresovane učesnike seminara „Uvod u patente“ koji je održan polovinom aprila, u četvrtak, 16. maja 2019. održana je radionica o pretraživanju patentne dokumentacije u bazi Espacenet a demonstrirane su i funkcije nove, beta verzije novog Espacenet-a.

Tokom radionice prezentovani su i načini korišćenja patentnih informacija u poslovanju, kako doći do relevantnog patentnog dokumenta uz pomoć klasifikacionih oznaka i ključnih reči a na kraju su učesnici imali priliku da sami pretražuju bazu patentne dokumentacije kroz primere. Tokom radionice učesnici su imali brojna pitanja kako u vezi sa temom događaja, tako i sa strateškim pitanjima u vezi sa korišćenjem patenata i patentnih informacija i drugim načinima zaštite određenih rešenja.