Prava intelektualne svojine

Vesti

O nama

Informator o radu

Registri

Propisi i dokumenti

Povreda prava intelektualne svojine

Lista zastupnika

Napomena

WIPO SEMINAR O MADRIDSKOM SISTEMU REGISTRACIJE ŽIGOVA

WIPO SEMINAR O MADRIDSKOM SISTEMU REGISTRACIJE ŽIGOVA

15. maj 2019.

Pozivamo stručnjake koji su angažovani na poslovima registracije žigova da se prijave za učešće na WIPO seminaru o Madridskom sistemu registracije žigova, koji će u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) biti organizovan 17. i 18. juna 2019. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu.

Program seminara možete pogledati u prilogu. Seminar će biti održan na srpskom i na engleskom jeziku.

Prijave za učešće na seminaru možete poslati najkasnije do 10. juna 2019. godine na sgrulovic@zis.gov.rs. Budite slobodni da se na istu adresu obratite za dodatna objašnjenja i informacije.